Wat, voor wie en waarom    Concrete aanbod    De medewerkers    Raad van bestuur    Werkingsverslag

 

               

 

DE THUISLOZENBOERDERIJ

1. Wat, voor wie en waarom? 

Hoe het begon:

Op 1 juni 2001 namen onthaalhuis ‘Albatros’ en beschut wonen ‘De Schutting’ het initiatief om te starten met de Thuislozenboerderij ‘Kodiel’.

Doel was een plaats creëren waar de meest kwetsbare thuislozen - die niet meer in aanmerking komen voor werk of vorming - graag naar toe komen.

Mannen, vrouwen en ouders met kinderen zijn er welkom. Er wordt geen enkele selectie gemaakt op basis van herkomst, overtuiging, motivatie of onderliggende problematiek. 

Verruiming:

Vanaf januari 2018 werd het aanbod van ‘Kodiel’ ook opengesteld voor sociaal kwetsbare mensen met psychische moeilijkheden.

En ‘Kodiel’ werd ook geregistreerd als ‘Groen zorginitiatief’ bij het VAPH. Zo kunnen voortaan ook mensen met een beperking terecht op de zorgboerderij.

Binnen dit kader spelen de intellectuele en/of verbale mogelijkheden van de mensen geen enkele rol. Samen fijne dingen doen vereist geen uitvoerig overleg.

De kern van ons aanbod:

 • We bieden een ruime waaier van activiteiten aan waarbij het accent op het omgaan met dieren ligt.
  De groene agrarische omgeving straalt rust uit en er is een overvloed aan bewegingsruimte.
 • Het aanbod is non-directief. De activiteiten kunnen en mogen beleefd worden als ontspanning, als zinvolle bezigheid, vanuit ‘goesting’ om iets te leren of binnen een zoektocht naar een nieuwe stimulans.
  We trachten mensen te ‘prikkelen’, nieuwgierig te maken om bij te leren. We hopen enthousiasme op te wekken rond de aangeboden mogelijkheden, maar iedereen is vrij daar al of niet op in te gaan.
 • We proberen bij de deelnemers passie op te wekken zodat ze terug een doel hebben om 's morgens op te staan. Hierdoor ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld, meer vertrouwen in zichzelf, hun omgeving en hun toekomst.
  Een groter verantwoordelijkheidsgevoel geeft hun opnieuw zin om actief bezig te zijn, waardoor ze stilaan meer vat krijgen op het verloop van hun dagelijks leven.

Samenwerkingsovereenkomsten

Sinds september 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst met het daghospitaal psychiatrie van OLV Asse. Patiënten krijgen de mogelijkheid om twee dagen per week naar Kodiel te komen.

Binnen hun therapie maken ze kennis met de methodiek die Kodiel hanteert en de eigenheid van het project zoals dit sinds de opstart in 2001 is uitgebouwd. Maar bij deze doelgroep ligt het accent op het omgaan met dieren en worden geen andere activiteiten voorgesteld.  

Sinds juli 2021 is er een samenwerkingsovereenkomst met het psychosociaal revalidatiecentrum Perron 70. Zij komen 1 dag per week met hun cliënten naar Kodiel om hun module ‘buitenwerk’ te realiseren. Hier ligt het accent op terug vaardigheden leren. Naast het verzorgen van de dieren doen zij een aantal klusjes op de boerderij.

Ook werd de samenwerking met de tuinbouwschool van Merchtem intensiever. Leerlingen komen regelmatig naar Kodiel voor lessen over ‘omgaan met paardachtigen’.

De oorspronkelijke (ruimere) werking loopt natuurlijk ook verder door naast dit proefproject.

2. Het concrete aanbod:

 Het contact met dieren en de verzorging ervan:

In de voormiddag kan wie dit wil meegaan naar de kleinveeboerderij.

Het verzorgen van een zo groot mogelijke variëteit aan dieren is het hoofdbestanddeel van het aanbod op de boerderij. Deze dieren vormen een heel belangrijke hefboom om de doelgroep op gepaste wijze te bereiken en te motiveren. We selecteren doelbewust dieren die qua ras of karakter het meest geschikt zijn voor het contact met mensen.   

•  Het vertrouwen in mensen is bij veel deelnemers door ervaringen geschonden. Omdat dieren niet beoordelen of veroordelen verloopt op Kodiel het contact in een onvoorwaardelijk klimaat. Dat geeft hun een veilig gevoel.  

•  Fysiek contact met anderen wordt door velen als bedreigend ervaren. Het warme gevoel bij het strelen of in de armen nemen van een dier ervaren ze in tegendeel als heel aangenaam. Sprekend hiervoor is de gezonde competitie tussen deelnemers om lammetjes met de fles te mogen opvoeden.   

•  Betrokken worden bij het tam maken van jonge dieren biedt dan weer kansen rond omgaan met grenzen en respect voor elkaar.  

•  Tijdens de activiteiten op de boerderij kunnen zij de dieren iets geven: voeder, water of verzorging. Dit staat in contrast met een levensverhaal waarin zij al te vaak hebben moeten krijgen.  

•   Deelnemers worden uitgenodigd om ook mee verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor de dieren, rekening houdend met de eigen mogelijkheden en beperkingen.  De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de zorg blijft wel altijd bij de medewerkers van Kodiel liggen.  

Om dit alles te bereiken kiezen we om met een ruime waaier aan dieren te werken.  We vergroten hiermee de kans dat elke deelnemer minstens één dier vindt waar men zich door aangetrokken voelt.

Het is duidelijk dat het omgaan met dieren veel meer impact en belang heeft dan enkel maar functioneel bezig zijn.

Activiteiten met dieren

In de namiddag zijn er een aantal activiteiten met dieren mogelijk. We trachten in de mate van het mogelijke die keuze bij de deelnemers te laten. Uiteraard moeten we soms zowel voor mens als dier rekening gehouden met de weersomstandigheden. 

 • De verzorging van de paarden.

De miniatuurpaardjes laten graag hun lange manen invlechten en bij warm weer genieten ze van een frisse wasbeurt. Wie dit aandurft kan ook de fjord zijn manen knippen volgens de traditie van de ras standaard. 

 • Met verschillende dieren kan men wandelen.

 • Omdat we beschikken over een diversiteit aan dieren qua soort en grootte, van heel rustig tot iets meer voorwaarts, is er voor ieder de mogelijkheid om zijn wandelmaatje te vinden. Zowel de miniatuurpaardjes, de ezels, het muildier, de fjord als de hond zijn steeds te vinden voor een wandeling. Voor onze drie handtamme schaapjes kochten we een gareeltje waardoor ook met hen kan gewandeld worden. Hun weide grenst aan het bos en dat is een extra troef om rustig te wandelen.  

 • Met één van de ezels en de fjord is een tochtje met de huifkar mogelijk.

 • Deelnemers die dit wensen kunnen leren om met de ezel ‘zelf achter het stuur te gaan zitten’ en te leren mennen. Om dat voor de deelnemer en de ezel veilig en ontspannen te houden wordt dit goed begeleid. De medewerker van Kodiel begeleidt op het menbit en de ‘bestuurder in opleiding’ bestuurt op een touwhalster. Het gaat hier bij veel mensen over letterlijk het stuur in eigen handen nemen, wat in hun leven niet altijd even vlot loopt.

 • Voor wie graag eens wat ‘anders’ doet is er het agility-park voor geiten. Onze geit kreeg een ‘clickertraining’. Dit betekent dat ze leerde om over hindernissen te springen en kunstjes te doen. Dit vraagt wat vaardigheid bij de deelnemers. Maar wat een fierheid als erin slagen om de geit het gevraagde kunstje te doen uitvoeren! 

Andere activiteiten:

Naast het verzorgen en omgaan met de dieren zijn er ook nog tal van andere mogelijkheden.   

 • Een activiteit die velen met plezier op zich nemen is het helpen van de kookvrijwilliger bij het klaarzetten van de boterhammaaltijd ’s middags. Met onze goed uitgeruste keuken en ‘bakkerij’ is er steeds de mogelijkheid om samen een kookactiviteit te doen. Soep maken, brood, pannenkoeken of cake bakken. En ook  het fruit van de bessentuin tot confituur of dergelijke verwerken, etc.

 • Heel wat deelnemers zijn op zoek naar een plaats waar ze zich fysisch eens goed kunnen uitleven. Fietsen op de rustige landwegen rond Kodiel kan daar een antwoord op zijn. Hiervoor zijn er een tiental fietsen beschikbaar, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Ook zijn er driewielers voor volwassenen beschikbaar voor wie minder vlot kan fietsen. En wie graag een frisse neus ophaalt kan heel wat mooie wandelingen maken.  

 • Binnenshuis kan wie zin heeft een kaartje leggen, een gezelschapsspel spelen of wat lezen.

 • Bij slecht weer wordt er al eens tijd genomen om samen het leder van de garelen van het paard of de ezel te verzorgen. Wie wil mag ook autonoom zijn eigen hobby beoefenen zoals handwerk, artistiek gerichte activiteiten, houtbewerken enz. Anderen houden het bij gezellig samenzijn of wat napraten over de belevenissen tijdens de activiteiten.  

Het open karakter van Kodiel: 

We stimuleren zoveel mogelijk spontane contacten tussen deelnemers en bezoekers. Hiermee halen we mensen uit hun sociaal isolement en eenzaamheid. We betrachten ook een positievere maatschappelijke kijk op mensen die wat ‘anders’ zijn.  We dragen de boodschap uit dat iedereen altijd welkom is om samen met de deelnemers fijne dingen te doen. Zowel oude getrouwen als nieuwe mensen gaan hierop in. Uit reflecties van verschillende bezoekers merken we dat contacten met de doelgroep hun kijk op kwetsbare mensen in positieve zin ombuigt en stigmatisering voorkomt.

Sommige deelnemers nemen het initiatief om vrienden uit hun omgeving uit te nodigen. Hierdoor verwerven ze een bijzondere positie in hun leefomgeving. De groep bezoekers bestaat zowel uit kinderen als volwassenen. De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (meestal begeleid(st)er uit doorverwijzende organisatie) is voor vele deelnemers een hoogdag, waar ze met spanning naar uitkijken. Ze grijpen de kans om te tonen wat ze aankunnen en realiseren tijdens de activiteiten. De rollen worden eens omgekeerd, zij nemen de sturing van het gebeuren in handen en geven de goede raad.

Elk jaar gaan we met de 12 meest trouwe deelnemers op vakantie.

Het appartement:

Dankzij sponsoring konden we de eerste verdieping van het huis ombouwen tot een volwaardig appartement. Het wordt permanent bewoond door mensen uit de doelgroep. Zij krijgen ook de kans om deel te nemen aan de activiteiten, of ze indien mogelijk mee te ondersteunen. 

Wie meer gedetailleerde cijfermatige informatie over het aanbod wenst kan aan het einde van deze voorstelling het meest recente werkingsverslag downloaden.

3. Medewerk(st)ers :

HET TEAM             

Verantwoordelijke : Maureen Jordens

Begeleidster : Kristien de Graeve

DAGELIJKS BESTUUR

Maureen Jordens                Andre Kiekens

VRIJWILIG(ST)ERS

Keuken : Dirk Larivière

Kookactiviteit: Lieve Meurisse

Ondersteuning van de werking : Mary Vande Meulebroecke, Tiny Laforce en Romina Pauwels

Menner : Hedwig Dom

Conciërge en opkuis lokalen : Steve Bamberg

Jeugdig enthousiasme : Lindsy en Marie

Webmaster: Eric Van der Jeugd (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Doordat de vrijwilligers  op verschillende momenten en plaatsen aanwezig zijn wordt de werking in haar vele aspecten goed ondersteund.

4. Raad van bestuur en Algemene vergadering.

Andre Kiekens, voorzitter.

Mark Kiekens, penningmeester.

Jo Geysen, bestuurder.

Jan Dekelver, bestuurder.

Melissa Peeters, bestuurster.

Bart Van Cauwenberg, bestuurder.

Werkingsverslag

(Het verslag staat in pdf formaat; Om deze bestanden te lezen heeft u de (gratis) software Adobe Reader nodig)

U kan het werkingsverslag van 20192020 en 2021 hier downloaden in PDF formaat.